Sports Virtual Assistant – usługa dla klubu żużlowego

9 listopada 2020 0 Wirtualny asystent

Oferta zadań wykonywanych przez wirtualnego asystenta:

 1. WSPARCIE ADMINISTRACYJNE:
  – przygotowywanie dokumentów,
  – wyszukiwanie informacji w Internecie,
  – wykonywanie prezentacji, raportów,
  – analiza konkurencji, dostawców,
  – ofertowanie i kosztorysowanie,
 2. POZYSKIWANIE SPONSORÓW – tworzenie bazy potencjalnych firm i kontakt z nimi celem pozyskania sponsoringu.
 3. DORADZTWO SPECJALISTYCZNE:
  – analiza i wsparcie w sprawach regulaminowych i antydopingowych,
  – analiza umów, wsparcie w negocjacjach,– obsługa formalna zawodników zagranicznych,
  – pomoc w przygotowaniu i realizacji procesu licencyjnego,
  – audyt biura,
  – audyt RODO,
  – tłumaczenia (polski, angielski, rosyjski, francuski, niemiecki),
 4. ORGANIZACJA LOGISTYKI – podróże, noclegi, formalności.
 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 6. DZIAŁANIA MARKETINGOWE
 7. ZADANIA SZYTE NA MIARĘ – jeśli potrzebujesz czegoś co nie wymieniłem powyżej napisz, chętnie pomogę.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą proszę o kontakt pod adresem email asystentzdalny@gmail.com lub numerem telefonu + 48 517937477. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i przygotuję ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Sports Virtual Assistant – usługa dla żużlowca

24 października 2020 0 Wirtualny asystent

[ENGLISH VERSION BELOW]

Przykładowe zadania oferowane przez wirtualnego asystenta

 1. ORGANIZACJA LOGISTYKI I NEGOCJOWANIE CEN
  – podróże (prom, samolot);
  – noclegi (hotele);
  – pomoc drogowa (euro assistance);
  – ośrodki wypoczynkowe na przygotowanie do sezonu i urlop;
  – formalności związane z podróżami.
 2. WINDYKACJA – kontakt z dłużnikami celem uregulowania nieopłaconych faktur.
 3. OPIEKA PRAWNA
  – analiza i wsparcie w sprawach regulaminowych i antydopingowych;,
  – analiza umów;
  – wsparcie w negocjacjach.
 4. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE:
  – wybór najlepszej oferty ubezpieczeniowej, opieki medycznej (chirurgia, ortopedia, kliniki rehabilitacyjne);
  – załatwianie spraw urzędowych;
  – tłumaczenia (polski, angielski, rosyjski, francuski, niemiecki);
 5. DZIAŁANIA MARKETINGOWE
  – prowadzenie profilu na facebooku / instagram / twitter;
  – administrowanie stroną www;
  – opieka medialna.
 6. WSPARCIE ADMINISTRACYJNE:
  – przygotowanie dokumentów;
  – wyszukiwanie informacji w Internecie;
  – wykonywanie prezentacji, raportów;
  – analiza dostawców;
  – prowadzenie kalendarza;
  – obsługa faktur.
 7. KONTAKT W TWOIM IMIENIU
 8. ZADANIA SZYTE NA MIARĘ – jeśli potrzebujesz czegoś co nie wymieniłem powyżej napisz, chętnie dobiorę usługę idealnie pasującą do Twoich potrzeb.

Oferujemy elastyczną współpracę dostosowaną do indywidualnych potrzeb zawodników i ich teamów. Zapraszamy do kontaktu pod adresem email asystentzdalny@gmail.com lub numerem telefonu + 48 517937477.

ENGLISH VERSION

 1. LOGISTICS ORGANIZATION & PRICE NEGOTIATIONS
  – travel (ferry, plane);
  – accommodation (hotels);
  – roadside assistance (euro assistance);
  – holiday resorts for preparation for the season and vacation;
  – travel-related formalities.
 2. DEBT COLLECTION – contact with debtors to settle unpaid invoices.
 3. LEGAL AID
  – analysis and support in regulatory and anti-doping matters;
  – contract analysis;
  – support in negotiations.
 4. SPECIALIST SUPPORT:
  – selecting of the best insurance offer, medical care (surgery, orthopedics, rehabilitation clinics);
  – dealing with official matters;
  – translations (Polish, English, Russian, French, German).
 5. MARKETING ACTIVITIES
  – managing social media profiles (facebook / instagram / twitter);
  – website administration;
  – media support.
 6. ADMINISTRATIVE SUPPORT:
  – preparation of documents;
  – searching for information on the Internet;
  – making presentations, reports;
  – supplier analysis;
  – keeping a calendar;
  – invoice handling.
 7. CONTACT ON YOUR BEHALF
 8. CUSTOMISED SOLUTIONS – if you need something that is not listed above, write us. We would be happy to choose a service that perfectly suits your needs.

We offer flexible customized cooperation for riders and their teams. Contact us via email asystentzdalny@gmail.com or phone number + 48 517937477.

Biznesplan to podstawa!

8 maja 2020 0 Wirtualny asystent

Zdecydowana większość przedsiębiorców nigdy nie wykonała biznesplanu. W powszechnym przekonaniu dokument ten pisze się w przypadku starań o uzyskanie dofinansowania lub kredytu w banku. Firmy nie doceniają procesu planowania, a tak na prawdę powinno się go napisać przed rozpoczęciem biznesu, a następnie regularnie aktualizować. Jak sama nazwa wskazuje biznesplan pozwala na nakreślenie planu nieodzownego do skutecznego prowadzenia biznesu. Dzieje się coś nie po naszej myśli – mając plan jesteśmy lepiej przygotowani do szybkiego i skutecznego reagowania.

W pewnym sensie należy przyznać rację przedsiębiorcom. Biznesplan w swojej klasycznej formie jest dość ciężki jeśli chodzi o wartości poznawcze, a wyrażając się bezpośrednio jest po prostu nudny. Z drugiej strony nikt nie każe tworzyć klasycznego biznesplanu, są inne jego formy, które swoją budową są znacznie bardziej kreatywne i świetnie się sprawdzają m.in. do burzy mózgów. Takim właśnie modelem jest Business Model Canvas.

Model ten propaguje myślenie wizualne. Składa się on z 9 sekcji, które obejmują główne zagadnienia projektu. Celem przygotowania się do tworzenia biznesplanu należy wydrukować lub własnoręcznie przygotować jego matrycę (znajduje się na zdjęcie do tego artykułu). Następnie należy przyklejać karteczki z pomysłami we właściwych sekcjach planszy lub pisać po niej. Rekomendowane jest pierwsze podejście, ponieważ w przypadku zmiany zdania karteczkę można usunąć. Wydaje się to estetyczniejsze, niż kreślenie. Co więcej warto, aby na karteczkach wpisywać symbole obrazkowe dotyczące naszych myśli. Oddziałują one silniej na ludzki umysł, niż same słowa.

Wracając do sedna BMC składa się z 9 sekcji:

 1. Kluczowi Partnerzy – element modelu biznesowego opsiujący sieć dostawców i współpracowników, od których zależy sprawne funkcjonowanie firmy.
 2. Kluczowe Działania – składa się na najważniejsze zadania, które firma musi podejmować, żeby jej model sprawnie funkcjonował.
 3. Kluczowe Zasoby – wskazuje najważniejsze zasoby niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.
 4. Propozycja Wartości – opisuje zbiór produktów i usług, które generują wartość dla konkretnego segmentu klientów.
 5. Relacje z Klientami – zawiera charakterystykę relacji, jakie łączą firmę z przedstawicielami konkretnego segmentu klientów.
 6. Kanały – wskazują w jaki sposób przedsiębiorstwo komunikuje się z poszczególnymi segmentami swoich klientów i w jaki sposób przekazuje im swoją propozycję wartości.
 7. Segmenty Klientów – wskazuje różne grupy ludzi i organizacji, do których firma stara się dobrzeć i chce obsługiwać.
 8. Struktura Kosztów – obejmuje wszystkie wydatki ponoszone w związku z korzystaniem z określonego modelu biznesowego.
 9. Strumienie Przychodów – symbolizuje ilość środków generowanych przez firmę w związku z obsługą każdego rynku. Celem ustalenia poziomu zysków należy odjąć koszty od przychodów.

Przygotowując biznesplan w modelu Business Canvas można odkryć znacznie więcej, niż w przypadku tradycyjnej pracy koncepcyjnej. Jest on wykorzystywany przez wizjonerów i osoby, które chcą podważać status quo i wdrażać nowe rozwiązania dotychczas niestosowane. Jeśli chcesz się skonsultować w sprawie przygotowania takiego biznesplanu to polecam kontakt. Chętnie pomogę, a nawet wezmę udział w tworzeniu Twojego innowacyjnego modelu biznesowego.

Inspirację do tego wpisu zawdzięczam przeczytanej książkce Alexandra Osterwaldera i Yves Pigneur pt. „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera„.

Kim jest Wirtualny Asystent?

19 grudnia 2019 0 Wirtualny asystent

Wirtualny asystent to stosunkowo nowy zawód odpowiadający zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Oferuje zarówno korzyści dla pracowników, jak i pracodawców.

Kto może zostać wirtualnym asystentem? W zasadzie każdy posiadający doświadczenie na stanowisku pracownika biurowego. Zdalny asystent pochodzi wprost od tradycyjnej profesji pracownika biurowego, administracyjnego lub popularnej sekretarki. Główna różnica wynika z całkowitego odwrócenia warunków współpracy. Wirtualny asystent nie jest sztywno związany z jednym pracodawcą w 8-godzinnym czasie pracy od poniedziałku do piątku. Nie posiada umowy o pracę oraz wynikającej z nich benefitów takich jak płatny urlop lub zwolnienie lekarskie. Praca wirtualnego asystenta wiąże się z wyjściem poza swoją strefę komfortu. Główną korzyścią dla pracownika z rezygnacji z etatu jest otrzymanie wolności zawodowej. Poczucie niezależności od pracodawcy (jednej firmy i jednego szefa) znacznie rozszerza horyzont działania. Dla pracownika na etacie zmiana pracy jest bardzo ważnym i stresującym wydarzeniem w życiu. Często dana osoba pracuje przez 5, 10, czy 20 lat pomimo braku satysfakcji z wykonywanego zajęcia. Decyduje o tym strach przez zmianą i przywiązanie do miejsca i ludzi, pomimo ciągłego uczucia braku zadowolenia.

Wirtualny asystent nie potrzebuje dokonywać zmiany pracy. Zamiast tego zarządza portfelem swoich klientów i usług. Utrata jednego klienta nie musi powodować załamania nerwowego oraz pytań o dalszą egzystencję. To jest główna korzyść wynikająca z wyjścia ze swojej strefy komfortu. Wirtualny asystent nie jest tradycyjnym pracownikiem – jest przedsiębiorcą, który sam decyduje o projektach przyjętych do realizacji. Jest ciekawy świata i dąży do zdobywania nowych doświadczeń.

Brzmi ciekawie? Mimo wszystko wejście w te buty należy dokładnie przemyśleć, zaplanować i przeprowadzać etapami. Przede wszystkim wirtualny asystent wykonuje swoją pracę bez czujnego spojrzenia kierownika lub kolegi zza biurka. Jest, zatem wystawiony na wiele czynników rozpraszających w swoim domu takich jak portale społecznościowe, seriale, żelazko, czy zaległe pranie. Koncentracja każdego świadczącego pracę w domu jest wystawiona na dużo większą próbę. Wymaga ponadprzeciętnej samodyscypliny lub odpowiedniego podejścia do sprawowanych obowiązków.

Niewątpliwym udogodnieniem jest wybór zadań będących źródłem satysfakcji. Mówiąc najprościej, warto przeanalizować swoje mocne strony oraz jaki rodzaj zadań nas satysfakcjonuje. A później spróbować znaleźć czynności dające możliwość zarobkowania i satysfakcji jednocześnie.

Przykład

Lidia studiuje kosmetologię, jednocześnie jest to jej pasją. Z racji tego, że jest towarzyską osobą posługuje się biegle portalami społecznościowymi. W ostatnim czasie podjęła pracę, jako administrator profilu Facebook i Instagram lokalnej drogerii. Jest bardzo zadowolona z podjętej współpracy, ponieważ zajmuje się tym, co lubi, praca pozwala rozwijać jej wiedzę w dziedzinach będących przedmiotem jej zainteresowania, a dodatkowo ma możliwość dorobienia do studiów. Nie traktuje swojego zlecenia, jako obowiązku, a raczej, jako przyjemne spędzenie czasu, za które drogeria dodatkowo będzie jej płacić.

Poszukiwanie sposobu na połączenie pracy z pasją należy do kluczowej czynności stojącej przed wirtualnym asystentem. Pracując na własny rachunek, według własnego rytmu dnia powinien zajmować się atrakcyjnymi czynnościami według własnego postrzegania. Wyjście poza swoją strefę komfortu powinno wiązać się z inną bonifikatą w postaci wykonywania czynności prowadzących do spełnienia osobistego i zawodowego.

Wszystko, co zostało dotychczas napisane brzmi zachęcająco. Warto sobie zdać sprawę, że od decyzji, aby świadczyć swoją pracę w sposób zdalny, do pełnego sprofesjonalizowania swojej pracy należy przejść drogę. Nie jest ona prosta i wymaga dużej dawki determinacji m.in. wiedzie poprzez łączenie projektów własnych wykonywanych w czasie wolnym, z jednoczesną pracą na etacie. Droga, ta jest złożona, dlatego opowiem o niej z większymi szczegółami w kolejnym artykule na blogu. Do usłyszenia!

Czym się zajmuje Wirtualny Asystent?

4 maja 2019 2 Wirtualny asystent

Wraz z postępem czasu, rozwojem technologii informacyjnej oraz ciągłym wzrostem znaczenia Internetu w prowadzeniu działalności rozwijają się nowe trendy wsparcia przedsiębiorstw. Takim trendem jest powstawanie nowych zawodów oraz usług. W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą się usługi oferowane przez wirtualnych asystentów. Profesja, ta polega na wykonywaniu zadań biurowych, administracyjnych oraz innych bardziej wyspecjalizowanych prac. Do obowiązków wirtualnego asystenta może należeć m.in. tworzenie i przygotowywanie dokumentów, przygotowywania prezentacji, raportów i analiz, tworzenie bazy klientów, copywiting, mailing, prowadzenie kalendarza, obsługa faktur, planowanie i organizacja podróży oraz spotkań służbowych oraz ofertowanie i kosztorysowanie. Omawiany zawód kwestionuje niejako dotychczasowe status quo. Wirtualny asystent nie reprezentuje profilu standardowego pracownika etatowego. To postać przedsiębiorcza, która samodzielnie określa kierunki własnego rozwoju zawodowego. Z tego powodu projekty obsługiwane przez wirtualnego asystenta mogą się różnić i zależą od indywidualnych predyspozycji usługodawcy.

Wirtualny asystent jest nie tylko atrakcyjnym wsparciem przy pracach administracyjno-biurowych, choć to należy do jego głównych obowiązków. Osoba świadcząca tego typu usługi ma zazwyczaj bardzo dobrze zorganizowaną sieć kontaktów, dzięki czemu może pełnić rolę brokera informacji. W takim modelu współpracy firma potrzebująca prawnika lub specjalisty ds. marketingu może przerzucić na asystenta zadanie zdalnego poszukania ofert oraz wyboru najatrakcyjniejszej dla klienta. Firma współpracująca z wirtualnym asystentem dzięki temu uzyskuje sprawdzonego dostawcę i może podjąć się projektów z krótkim terminem realizacji. Spośród wskazanych profesji wirtualny asystent cechuje się największą elastycznością, co może być interesującym rozwiązaniem dla startupów oraz mikro i małych firm.

usługi wirtualnego asystenta

Należy pamiętać, że wirtualny asystent może rozwijać swoją działalność nie tylko w oparciu o współpracę z firmami. Równie interesującą grupą odbiorców mogą być osoby prywatne. Potencjalnymi odbiorcami są osoby, które cierpią na permanentny brak wolnego czasu, są bardzo zapracowane lub po pracy mają ochotę oddać się odpoczynkowi i relaksowi w gronie najbliższych, zamiast spędzać kolejnych godzin na załatwianiu własnych spraw prywatnych. Są to często przedsiębiorcy lub osoby na stanowiskach kierowniczych, choć nie jest to regułą. Wirtualny asystent może pomóc osobom prywatnym poprzez wyszukiwanie informacji np. ofert, wydarzeń, interesujących miejsc, wyszukanie specjalistów, aranżowanie spotkań, wykonanie zakupów online lub zadania wykonywanie bezpośrednio takie jak zrobienie tradycyjnych zakupów, zawiezienie dzieci do szkoły, wyrzucenie śmieci i wiele innych. Jeżeli musisz zmierzyć się z wielkim wyzwaniem i nie wiem jak się za nie zabrać to również może być potencjał do podjęcia współpracy z asystentem. Możliwe, że dzięki swojemu doświadczeniu będzie w stanie pomóc, wszak zadania specjalne należą do jego ulubionych.  

Przewagą wirtualnego asystenta, względem prywatnej osoby wynika z faktu, że jest profesjonalistą w swojej dziedzinie. Wie, kiedy, gdzie i jak sprawdzić informację będącą częścią zlecenia tak, aby odnieść sukces i zrealizować założone rezultaty. Dlatego właśnie współpraca z klientami indywidualnymi ma również dużą przyszłość dla obu stron. To, co dla osoby z poza branży jest trudne, nudne i czasochłonne, dla profesjonalisty może być łatwe i przyjemne.

Przykład

Pan Marek poszukuje idealnego miejsca do spędzenia balu sylwestrowego ze swoją żoną Marią. Na swój indywidualny użytek jest zmuszony do przejrzenia wielu ofert restauracji, klubów i innych miejsc rozrywkowych. Przy tym zapoznaje się z opiniami i stara się wykluczyć wystąpienie prawdopodobnych ryzyk. Wirtualny asystent musi zmierzyć się z podobnym problemem, jednak przede wszystkim posiada większą bazę, a poza tym, jeżeli jedną pracę wykonuje dla wielu klientów to czas i koszt też rozkłada się na liczbę tych klientów. Podsumowując może się okazać, że wynajęcie asystenta będzie bardziej opłacalne, niż samodzielne mozolne poszukiwania zobrazowane przykładem pana Marka. Najważniejsze, aby podczas rozmowy przekazać precyzyjnie własne preferencje – dla każdego zainteresowanego inne miejsce zabawy będzie tym wymarzonym, dlatego asystent musi znać założenia w oparciu, o które ma wyselekcjonować najatrakcyjniejszą ofertę. 

Opisując obowiązki wirtualnego asystenta wydają się one proste. Wszak dla wielu osób biuro kojarzy się z pracą przyjemną, komfortową i bezstresową. Osoby opierające swoje przekonania na stereotypach twierdzą, że sekretarka jest od parzenia kawy oraz uśmiechania się. Otóż nic bardziej mylnego! Aby być asystentem z prawdziwego zdarzenia należy posiadać szereg umiejętności. Przede wszystkim wymagana jest biegła umiejętność posługiwania się komputerem oraz programami takimi jak pakiet Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Publisher), jak również swobodna umiejętność poruszania się po Internecie oraz obsługi skrzynki mailowej i innych wymaganych przez klientów aplikacji.

Jako wirtualny asystent musisz też posiadać pewne umiejętności informatyczne. W chwili, kiedy Twój komputer w trakcie ważnej pracy nagle odmówi posłuszeństwa, będziesz musiał sobie z tym poradzić, gdyż w odróżnieniu od pracy na etacie nie zadzwonisz o pomoc do działu IT. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku prowadzenia księgowości, dbania o ubezpieczenie zdrowotne oraz inne formalne aspekty, które są pilnowane przez pracodawcę w przypadku umowy o pracę.

Kolejnym narzędziem w arsenale wirtualnego asystenta jest telefon komórkowy. Służy on do umawiania spotkań, wysyłania przypomnień oraz kontaktu z klientami. Telefon powinien mieć podłączenie do Internetu i spełniać funkcję komputera w przypadku, gdy do niego asystent dostępu nie ma.

Nie mniej istotne od umiejętności technicznych są te miękkie, odnoszące się do predyspozycji oraz cech charakteru. Osoba na tym stanowisku jest rozliczania z rezultatów, dlatego do perfekcji musi pracować nas swoją efektywnością. Asystent musi posiadać umiejętność pracy wielozadaniowej z dobrym zarządzaniem stresem. Osoba pracująca zdalnie musi być gotowa to pracy nad kilkoma projektami równocześnie, ponieważ posiadając kilku lub kilkunastu klientów dla każdego własne zlecenie będzie najbardziej pilnym. Wymaga to doskonałej organizacji pracy. Tak samo ważna jest odporność na sytuacje stresowe. W polskich realiach większość zadań jest „na wczoraj”. W związku z tym wirtualny asystent musi posiadać umiejętność hierarchizowania zadań oraz odporności na stres. Czyż nie prawdą jest, że posiadane umiejętności różnią się znacznie od tych powszechnie utartych w stereotypach o sekretarkach i asystentach? Dobry wirtualny asystent musi łączyć wiele pożądanych cech i umiejętności, a zdecydowanie nadrzędną w całym zestawieniu jest bycie wszechstronnym.

Świat Według Wirtualnego Asystenta!

13 kwietnia 2019 0 Wirtualny asystent

Witam Was na samym początku tego bloga. Najtrudniej jest postawić pierwszy krok, a porzucając wyświechtane metafory, najciężej przenieść fazę pomysłu do etapu realizacji. Tym bardziej cieszy mnie, że moja przygoda się rozpoczyna, a Ty czytasz te słowa.

Podążając za tematyką strony internetowej będę starał się przybliżyć kulisy pracy wirtualnego asystenta. Na czym polega ten nowy i stosunkowo niepopularny jeszcze zawód. Odpowiem również na pytania z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć w pracy (i nie tylko), co jest najtrudniejsze, daje największą satysfakcję oraz wiele wiele innych.

Jednak blog nie będzie tylko i wyłącznie o aspektach zawodowych wirtualnego asystenta. Moim celem jest zamieszczanie treści dotyczących wykorzystania własnego potencjału oraz poprawy efektywności. Chcę, aby znalazł tutaj coś dla siebie każdy kto jest gotowy do działania lub chce takim być w przyszłości. Mam nadzieję, że miejsce to będzie atrakcyjne dla osób będących na początku swojej zawodowej drogi. Postaram się umieścić ciekawe informacje, które będą mogły skrócić dystans pomiędzy podjęciem atrakcyjnego stażu lub zdobyciem pracy.

Nie samą pracą żyje człowiek, dlatego też będę szukał razem z wami inspiracji do propagowania spędzania swojego wolnego czasu w sposób atrakcyjny. Aby głowa dobrze pracowała musi się przede wszystkim dobrze relaksować. Dlatego co jakiś czas będę starał się podsunąć ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu w myśl zasady „łączenia przyjemnego z pożytecznym”.

Poza tym nie wykluczam komentowania bieżącej sytuacji dotyczącej zagadnień ekonomicznych, szczególnie istotnych dla losów naszego Kraju. Nie mniej blog ma charakter całkowicie apolityczny i jest to temat, którego na nim nie znajdziesz.

Tyle tytułem wstępu. Zapraszam do śledzenia i komentowania 🙂