Pisemne

Dokumenty, regulaminy i instrukcje, materiały marketingowe, listy, artykuły naukowe, treść wystąpień publicznych.

Ustne

W urzędach, innych instytucjach publicznych, na spotkaniach, wycieczkach, weselach, imprezach firmowych i innych specjalnych okazjach.

Przysięgłe

Dokumenty, umowy, certyfikaty, orzeczenia, akty prawne.