Doradztwo gospodarcze

Obsługa cudzoziemców

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców. Doradztwo, wypełnianie i kompletacja wniosków, wizyty w urzędach, tłumaczenia pisemne i ustne w sprawach urzędowych.

Delegowanie pracowników za granicę

Doradztwo dotyczące przygotowania formularza A1 o ustawodawstwie polskim umożliwiającego delegowanie do pracy na terenie UE.

Załatwianie spraw urzędowych

Załatwianie spraw w jednostkach publicznych ZUS, US, Urząd Miasta oraz innych.

Audyt biura

Audyt wewnętrzny mający na celu zbadanie efektywności pracy w organizacji. Weryfikacja najistotniejszych aspektów m.in. organizacja pracy, komunikacja między pracownikami, zarządzanie czasem, obsługa klienta, poziom motywacji, funkcjonowanie procedur i wizerunek firmy.

System Zarządzania Jakością ISO

Wdrożenie i nadzór nad System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz ISO 28000:2007.

Audyt RODO

Weryfikacja dokumentów oraz procedur pod względem zgodności z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO).