Zdecydowana większość przedsiębiorców nigdy nie wykonała biznesplanu. W powszechnym przekonaniu dokument ten pisze się w przypadku starań o uzyskanie dofinansowania lub kredytu w banku. Firmy nie doceniają procesu planowania, a tak na prawdę powinno się go napisać przed rozpoczęciem biznesu, a następnie regularnie aktualizować. Jak sama nazwa wskazuje biznesplan pozwala na nakreślenie planu nieodzownego do skutecznego prowadzenia biznesu. Dzieje się coś nie po naszej myśli – mając plan jesteśmy lepiej przygotowani do szybkiego i skutecznego reagowania.

W pewnym sensie należy przyznać rację przedsiębiorcom. Biznesplan w swojej klasycznej formie jest dość ciężki jeśli chodzi o wartości poznawcze, a wyrażając się bezpośrednio jest po prostu nudny. Z drugiej strony nikt nie każe tworzyć klasycznego biznesplanu, są inne jego formy, które swoją budową są znacznie bardziej kreatywne i świetnie się sprawdzają m.in. do burzy mózgów. Takim właśnie modelem jest Business Model Canvas.

Model ten propaguje myślenie wizualne. Składa się on z 9 sekcji, które obejmują główne zagadnienia projektu. Celem przygotowania się do tworzenia biznesplanu należy wydrukować lub własnoręcznie przygotować jego matrycę (znajduje się na zdjęcie do tego artykułu). Następnie należy przyklejać karteczki z pomysłami we właściwych sekcjach planszy lub pisać po niej. Rekomendowane jest pierwsze podejście, ponieważ w przypadku zmiany zdania karteczkę można usunąć. Wydaje się to estetyczniejsze, niż kreślenie. Co więcej warto, aby na karteczkach wpisywać symbole obrazkowe dotyczące naszych myśli. Oddziałują one silniej na ludzki umysł, niż same słowa.

Wracając do sedna BMC składa się z 9 sekcji:

  1. Kluczowi Partnerzy – element modelu biznesowego opsiujący sieć dostawców i współpracowników, od których zależy sprawne funkcjonowanie firmy.
  2. Kluczowe Działania – składa się na najważniejsze zadania, które firma musi podejmować, żeby jej model sprawnie funkcjonował.
  3. Kluczowe Zasoby – wskazuje najważniejsze zasoby niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.
  4. Propozycja Wartości – opisuje zbiór produktów i usług, które generują wartość dla konkretnego segmentu klientów.
  5. Relacje z Klientami – zawiera charakterystykę relacji, jakie łączą firmę z przedstawicielami konkretnego segmentu klientów.
  6. Kanały – wskazują w jaki sposób przedsiębiorstwo komunikuje się z poszczególnymi segmentami swoich klientów i w jaki sposób przekazuje im swoją propozycję wartości.
  7. Segmenty Klientów – wskazuje różne grupy ludzi i organizacji, do których firma stara się dobrzeć i chce obsługiwać.
  8. Struktura Kosztów – obejmuje wszystkie wydatki ponoszone w związku z korzystaniem z określonego modelu biznesowego.
  9. Strumienie Przychodów – symbolizuje ilość środków generowanych przez firmę w związku z obsługą każdego rynku. Celem ustalenia poziomu zysków należy odjąć koszty od przychodów.

Przygotowując biznesplan w modelu Business Canvas można odkryć znacznie więcej, niż w przypadku tradycyjnej pracy koncepcyjnej. Jest on wykorzystywany przez wizjonerów i osoby, które chcą podważać status quo i wdrażać nowe rozwiązania dotychczas niestosowane. Jeśli chcesz się skonsultować w sprawie przygotowania takiego biznesplanu to polecam kontakt. Chętnie pomogę, a nawet wezmę udział w tworzeniu Twojego innowacyjnego modelu biznesowego.

Inspirację do tego wpisu zawdzięczam przeczytanej książkce Alexandra Osterwaldera i Yves Pigneur pt. „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera„.